Aihe: Eekku Aromaa Ja Jarmo Pykälä

Rypäleasesopimus astuu voimaan elokuussa 2010 »

 

/

Oslon rypäleasekieltosopimus avattiin allekirjoitettavaksi joulukuussa 2008. Rypäleasesopimus kieltää siviileille vaarallisten rypäleaseiden käytön, valmistuksen, varastoinnin ja myynnin. Rypäleasesopimuksen on allekirjoittanut yli puolet maailman maista ja ratifioinut eli sisällyttänyt kansalliseen lainsäädäntöönsä kolmekymmentä maata. Rypäleasesopimus astuu voimaan elokuussa 2010. Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta.

Subscribe to Aihe: Eekku Aromaa Ja Jarmo Pykälä